Et prædiken-link

Der er efterhånden en del prædiken-data-baser i ind- og udland. Det følgende er udgivet under grundtvigsk forum og myndigt redigeret af Søren Jensen og Margrethe Dahlerup Koch:

http://www.grundtvig.dk/forlag/soendagslaesning.html

Jeg har bidraget med en prædiken til sidste søndag i kirkeåret.