Endnu et prædiken-link

På Aalborg stifts hjemmeside forefindes et helt prædiken-arkiv, hvor stiftets præster i tidens løb har afleveret prædikener.

Jeg har bidraget til 4. søndag i advent 2011: http://aalborgstift.dk/liv-tro/praedikener/2011-12/4-sondag-i-advent/?ref=spot