Kyndelmisse

Vi er midt mellem vintersolhverv og forårsjævnedøgn!

‘For bønderne i 1700-tallet var dagen en vigtig årstidsmarkering: Kjørmes falder nøjagtig midt på vinteren mellem 1. november og 1. maj. På det tidspunkt skulle man helst have halvdelen af både dyrefoder og madforråd tilbage. Ellers kunne forårets måneder godt blive magre og præget af vårhunger i husholdet. Bønderne tog mange varsler af vejret denne dag, og rundt omkring i Danmark spistes der helt særlige retter ved kjørmesgilderne i landsbyerne. Den mest kendte kjørmesret er nok de fynske bygmelspandekager. Ved at spise bygmelspandekager denne dag håbede man på, at sikre sig en god byghøst. Pandekagerne skulle være tykke og gode, og de blev spist med flæsk eller andet saltekød til.’ (Kilde: nationalmuseet i København)

Levinas 🎉

Til lykke med de 115 år i dag

‘Après vous’: cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation.’

/ (Efter dig: Denne formel for høflighed burde være den smukkeste definition af vores civilisation.)