De udskældte dogner I; II; III

Kristendommen er en dogmatisk religion, idet den er formuleret ud fra nogle læresætninger (dogme betyder læresætning på græsk), som udgør fundamentet for den kristne lære. De fleste dogmer blev formuleret i den oldkirkelige periode dvs. i de første århundreder af kristendommens historie, ofte under store teologiske stridigheder. Men dogmer er ikke statiske grundsætninger. De må bestandig tolkes ind i en moderne kontekst og forstås i lyset af det liv, vi lever lige nu. Nogle af kristendommens dogmer er mere udskældte end andre. Det gælder de tre dogmer, der vil blive behandlet i de kommende numre af sognebladet: Treenigheden, arvesynden og dogmet om fortabelse og frelse.

(De 2 første artikler er skrevet af medlem af menighedsrådet lektor, cand.theol Marlene Jellesen og findes i Sogneblad 1 og 2 årgang 2011)

De udskældte dogmer III: Fortabelse og frelse

”For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte”  – sådan står der at læse i Lukasevangeliets kapitel 19 vers 10.

Med andre ord så hænger fortabelse og frelse sammen. Spørgsmålet er så, hvad ordene fortabelse og frelse dækker over. Det er, hvad denne sidste artikel i serien om ”De udskældte dogmer” vil forsøge at udfolde i korte vendinger. Continue reading “De udskældte dogner I; II; III”