et glimrende link!

http://aalborgstift.dk/Publikationer/Stiftsbogen/Stiftsbog2001/dom-og-frelse.php

Uddrag af Hans Vium Mikkelsens tekst:

” (…) Frelsen er altså altid indeholdt i dommen. Dommen er altså altid indeholdt i frelsen, omend der er en kvalitativ forskel på de to. Frelsen er altid Guds sidste ord. Det sidste er sagt som et udtryk for det håb, hvori og hvor ud fra det kristne menneske lever. Det er ingen intern konflikt i Gud, når Gud beskrives som værende både kærlig og retfærdig. Netop i sammenstillingen af Guds kærlighed og retfærdighed brydes menneskets egen erfaringsverden, hvor kærlighed og retfærdighed ofte ses som to modsatrettede bevægelser. (…)