Troende præster … der elsker Jesus

Gennem den senere tid er der blevet stillet krav til præstens tro i stillings-opslag. Det er nu ikke noget nyt, det skete allerede i foråret 2006, hvor jeg samme uge måtte skrive en søndags-prædiken herom (se længere nede). I fremtiden vil jeg tro, at der vil komme flere af den slags opslag. 

Hvorfor de så netop melder sig nu – der har vist været 2 – er dog mere interessant. Det virker som om den nye ægteskabslov har gjort noget ved nogen. Også selvom der i folkekirkelig regi er en indbygget mulighed for at nægte at vie eller velsigne – ikke kun fraskilte – men også par af samme køn. Dog er det ikke nok for nogen og derfor knyttes præstens troende-tro op på et imod. En “troende” præst er altså at forstå som en art kode … på samme måde som da et sogn nord for København søgte “en person, der elsker Jesus” … 

Prædiken til 1. søndag efter påske 2006. Budolfi: Joh. 21,15-19

”Vi ønsker en person, der elsker Jesus”, sådan stod der i et stillingsopslag til en præstestilling.

Hold da helt ferie, tænkte jeg, mens kaffen med nød og næppe undgik den forkerte hals. For hvad vil det egentlig sige at være en person, som elsker Jesus ? OG hvordan i himlens navn føles det ? Continue reading “Troende præster … der elsker Jesus”