Hvad magt kan gøre ved os!

‘(…) En af de fremmeste forskere på området er professor Dacher Keltner fra Berkeley University i Californien, der har forsket i, hvordan personer, som får magt, påvirkes af magtens væsen. Dens indvirken på os så at sige. Han konkluderer blandt andet, at magt har en tendens til at gøre os mere uhøflige og respektløse, at magt gør os mindre empatiske og endelig, at de magtfulde kan komme til at føle sig som »moralske undtagelsesmennesker«. Det er ikke tilfældet for alle mennesker med magt, men det er tendensen.’(…)

https://www.berlingske.dk/aok/de-blev-kaldt-blaaskjorterne-og-saa-sig-selv-som-pissecharmerende-forfoerere

Posted in Ikke kategoriseret